Όροι χρήσης

Εισαγωγή

Ο ιστότοπος lianavourakis.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που πωλεί προϊόντα μέσω του Διαδικτύου (εφεξής καλούμενο «ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος») που δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την εταιρεία με την επωνυμία ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΑΕ με έδρα την Πινδάρου 42, Αθήνα 106 73 και εκπροσωπείται νόμιμα ΑΦΜ 999081047 και ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, διεύθυνση e-mail [email protected], (εφεξής για λόγους συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

Γενικοί όροι

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, όποτε το κρίνει απαραίτητο, και δεσμεύεται να ενημερώσει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω των σελίδων αυτού του διαδικτυακού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του διαδικτυακού καταστήματος συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Η εταιρεία δεσμεύεται για την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, όσον αφορά την ταυτότητα της εταιρείας και τις συναλλαγές που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού καταστήματος. Η εταιρεία, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν είναι υπεύθυνη και δεν δεσμεύεται από ηλεκτρονικές καταχωρίσεις δεδομένων που έγιναν κατά λάθος / ακούσια κατά τη διάρκεια της κοινής εμπειρίας και έχει το δικαίωμα να τις διορθώσει όποτε συνειδητοποιεί την ύπαρξή τους.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων διακριτικών τίτλων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματικών δικαιωμάτων. ιδιοκτησία τρίτων για τα οποία η εταιρεία έχει αποκτήσει άδεια για τις δικές της αποκλειστικές ανάγκες και για τη λειτουργία του διαδικτυακού καταστήματος. Απαγορεύεται η αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγου έργου που βασίζεται σε αυτό το περιεχόμενο ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του διαδικτυακού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οποιουδήποτε άλλου κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά που αναφέρονται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα lianavourakis.gr ή τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή τρίτων, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων, αντίστοιχα, που προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης από τρίτους.

Απόρρητο

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για το lianavourakis.gr.

Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία θεωρούνται εμπιστευτικές και έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε την προστασία και την προστασία τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι απολύτως απαραίτητα για την ομαλή εξυπηρέτησή σας και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, οι οποίοι αναλύονται παρακάτω.

Διευθύνσεις IP

Η προσωπική σας διεύθυνση IP μέσω της οποίας έχετε πρόσβαση στο www.lianavourakis.gr χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων και την ασφάλεια των συναλλαγών.

Προσωπικά δεδομένα

Για να επεξεργαστείτε τις παραγγελίες μας, θα σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία, όπως το όνομα και το επώνυμό σας, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν, καθώς και άλλες πληροφορίες όπως ο τρόπος που θέλετε να πληρώσετε, ο τρόπος που εύχομαι να επικοινωνήσουμε μαζί σας. κ.λπ. Μαζί με τις πληροφορίες που συμπληρώνετε το προφίλ σας ή στο πλαίσιο της εκτέλεσης της παραγγελίας, έχουμε πληροφορίες σχετικά με τη συχνότητα χρήσης της υπηρεσίας μας, το ιστορικό των προηγούμενων παραγγελιών σας, τις παρατηρήσεις σας, τις αξιολογήσεις που έχετε κάνει για τα προϊόντα μας, την ηλεκτρονική ή τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ μας, πληροφορίες στο πλαίσιο της συμμετοχής σας σε διαγωνισμούς κ.λπ. Όλα αυτά τα δεδομένα, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που δηλώνετε στις σελίδες και εντός των υπηρεσιών του lianavourakis.gr διατηρούνται και επεξεργάζεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών μας μαζί σας, για τη βελτίωση και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών σε εσάς. Η πρόσβαση και η επεξεργασία αυτών των πληροφοριών μας βοηθά να σας προσφέρουμε μια ταχύτερη και πληρέστερη υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τα παραπάνω δεδομένα για 1) την υπηρεσία σας στον ιστότοπό μας, 2) για τις πληροφορίες σας σχετικά με νέα προϊόντα και προσφορές 3) για τη βελτιστοποίηση της υπηρεσίας μας, προσφέροντας, μεταξύ άλλων, ταχύτερη και πιο εξατομικευμένη πλοήγηση στους χρήστες μας.

Ευθύνη χρήστη

Ο χρήστης / πελάτης συμφωνεί και δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του διαδικτυακού καταστήματος, όπως προβλέπεται από το νόμο και βάσει των κανόνων καλής πίστης και ηθικής συναλλαγών. Είναι υποχρεωμένο να μην χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα lianavourakis.gr για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω email ή μετάδοση με άλλο τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιονδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και ζημία στην εταιρεία ή σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος ή παραβιάζει την εμπιστευτικότητα ή την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών οποιουδήποτε ατόμου · 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω email ή με άλλο τρόπο μεταβίβαση περιεχομένου που προσβάλλει την ηθική, τις κοινωνικές αξίες, τη μειονότητα κ.λπ. των χρηστών 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω email ή άλλα μέσα μετάδοσης οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν δικαιούνται να μεταδώσουν σύμφωνα με με το νόμο ή τις ισχύουσες συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, περιουσιακά στοιχεία και εμπιστευτικές πληροφορίες που λαμβάνονται ή αποκαλύπτονται ως μέρος μιας εργασιακής σχέσης ή καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστέλλουν, δημοσιεύουν, αποστέλλουν με email ή μεταδίδουν με άλλο τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο που παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε είδους · 5. αποστολή, δημοσίευση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλο τρόπο μετάδοση οποιουδήποτε υλικού που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλου κώδικα, αρχείων ή προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί για να διακόψουν, να καταστρέψουν, να καταστρέψουν ή να εξοπλίσουν οποιοδήποτε λογισμικό υπολογιστή ή υλικό · 6. εκ προθέσεως ή ακούσια παραβίαση των εφαρμοστέων νόμων ή κανονισμών · 7. παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων για άλλους χρήστες.

Τον περιορισμό της ευθύνης

Η εταιρεία στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν είναι υπεύθυνη και δεν φέρει καμία ευθύνη για αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, τη μη εκτέλεση ή καθυστέρηση στην εκτέλεση τους, για οποιονδήποτε λόγο. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα παρατηρούμενα δεδομένα σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή όχι του ενδιαφερόμενου πελάτη και δεσμεύεται σε περίπτωση αλλαγής αυτών των δεδομένων, να ενημερώσει εγκαίρως τους πελάτες σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα οπότε δεν φέρει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, εικόνες), προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του ιστότοπου “ακριβώς όπως είναι”. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρεία ή ποινικά υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αρνητική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαιρετικά ή / και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, απώλεια κερδών, νομισματική ικανοποίηση κ.λπ.) που μπορεί επισκέπτης στο διαδικτυακό κατάστημα ή τρίτο μέρος για έναν λόγο που σχετίζεται με τη λειτουργία ή όχι και / ή τη χρήση του ιστότοπου ή / και την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή / και προϊόντων ή / και διαθέσιμων πληροφοριών από αυτόν ή / και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή / και υπηρεσίες ή / και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.